„W świecie gazet, czasopism i książek”- wizyta trzecioklasistów w bibliotece szkolnej”

W dniu 5 maja 2016r. trzecioklasiści gościli w progach Biblioteki Szkolnej. Przedsięwzięcie to związane było z ogólnopolską akcją rekomendowaną przez MEN „ Ja czytam”. Lekcję biblioteczną przeprowadziła pani Agnieszka Lipczyńska- Łabędź. Celem spotkania była promocja czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism dziecięcych. Uczniowie obejrzeli  prezentację multimedialną poświęconą czasopismom. Podczas rozmowy kierowanej prowadząca wyjaśniła dzieciom czym są periodyki, a także scharakteryzowała podstawowe rodzaje czasopism dziecięcych, zwracając uwagę na ich adresata, zasięg terytorialny oraz częstotliwość ukazywania się. Następnie przedstawiła i omówiła czasopisma dostępne w zbiorach tutejszej biblioteki. W wyborze  książek i czasopism pomogła wystawa nowości wydawniczych dedykowanych najmłodszym odbiorcom. Akcja proczytelnicza spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony uczniów, a dowodem tego były wypożyczone książki i czasopisma, wśród których prym wiódł „ Kumpel”.

Wychowawca

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content