Warsztaty profilaktyczne

Dnia 12 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez specjalistę z Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa. Warsztaty zostały zorganizowane dla klas IV – VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Tematyka spotkania  klas IV – VI dotyczyła stresu. Podczas spotkania podjęto próbę jego zdefiniowania, określenia przyczyn i konsekwencji, a także sposobów  radzenia sobie z nim. Z kolei uczniowie klasy siódmej oraz młodzież gimnazjalna zgłębili temat: „Środki psychoaktywne, szkodliwość, możliwość uzależnienia oraz skutki”. W czasie zajęć uczniowie wykazali się dużą wiedzą. Z zaangażowaniem podejmowali pracę w grupach i wywiązywali się z powierzonych im zadań. Aktywność naszych wychowanków została zauważona i doceniona przez prelegenta. Spotkania te, miały na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz postawy asertywnej, a także integrację grupy.

Pedagodzy
Gaweł/M.Miś

Comments are closed.

Skip to content