Wieczorek literacki

30 marca 2016 r. uczniowie gimnazjum oraz klas IV – VI szkoły podstawowej już po raz drugi uczestniczyli w wieczorku literackim, tym razem poświęconym życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Pretekstem do organizacji tego spotkania było nie tylko podsumowanie działań w programie Szkoła z klasą 2.0 w pierwszym okresie tego roku szkolnego, ale także sto siedemdziesiąta rocznica urodzin i setna rocznica śmierci wielkiego pisarza.

Pierwsza część wydarzenia obejmowała omówienie zasad programu Szkoła z klasą 2.0, obecności naszej placówce w tym przedsięwzięciu na przestrzeni ostatnich sześciu lat, prezentację Kodeksu 2.0 oraz przykłady zadań zrealizowanych w pierwszym okresie przez zespół nauczycieli 2.0 (plastyka, zaj. z pedagogiem oraz j. polski).

W drugiej części spotkania przenieśliśmy się do Grand Hotelu du Lac w Vevey w Szwajcarii, gdzie w listopadzie 1916 r. zmarł Henryk Sienkiewicz. Wspólnie z przewodnikiem prześledziliśmy najważniejsze wydarzenia z życia noblisty, dowiedzieliśmy się o pasjach, marzeniach, lękach literata, a także poznaliśmy mało znane fakty dotyczące spraw osobistych autora Krzyżaków. Wykład uzupełniały fragmenty niektórych dzieł naszego pisarza: Krzyżaków, Potopu, Latarnika, Janka Muzykanta oraz Bajki, a także materiały z filmowych adaptacji utworów noblisty. Ponadto na ekranie pojawiły się materiały ilustracyjne z książki Juliana Krzyżanowskiego Henryk Sienkiewicz. Kalendarium życia i twórczości. Wspaniałym uzupełnieniem przywołanych utworów były piosenki wykonywane przez chór szkoły podstawowej oraz gimnazjum pod dyrygenturą mgr Małgorzaty Wątor. Niezwykła scenografia autorstwa mgr Małgorzaty Susarskiej – cała sala gimnastyczna stylizowana na hotel, miejsce śmierci pisarza – kostiumy, muzyka, dźwięk, świece i wieczorna pora sprawiły, że widzom towarzyszyła szczególna atmosfera typowa dla okresu zwanego w kulturze „fin de siècle”. Dla uczniów, nauczycieli, rodziców obecnych na tym spotkaniu ważna była także forma spotkania – nieformalna, przy stolikach z wspaniałym poczęstunkiem, o który zadbała pani Maria Horwacik.

W organizacji wieczorku uczestniczyli także: mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź, mgr Agata Szary, mgr Joanna Szafraniec, mgr Tomasz Kukla.

W ogłoszonym podczas wieczorku konkursie wzięło udział 19 osób. Spośród wszystkich wrzuconych do urny kuponów wylosowano jeden – zwycięski. Nagroda powędruje do Mateusza Frosztęgi.

 

Comments are closed.

Skip to content