„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce” – Dzień Edukacji Narodowej

Słowa Cypriana Kamila Norwida: „Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce” przyświecały tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Z tej okazji 11 października odbyła się uroczysta akademia, podczas której szczególnymi gośćmi byli Burmistrz Gminy Sułkowice pan Artur Grabczyk oraz jego zastępca  Dariusz Melerowicz.

Program artystyczny przygotowany przez Agatę Szary i Agnieszkę Łabędź składał się z dwóch części. Na początek młodsi i starsi uczniowie słowami poetów okazywali wdzięczność za codzienną pracę i wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia. Następnie zaprezentowali kilka scenek z życia szkoły, w których jak w zwierciadle, można było ujrzeć szereg typowych sytuacji ukazujących trud pracy nauczycielskiej. Całość programu artystycznego uświetnił występ szkolnego chóru pod przewodnictwem pani Małgorzaty Wątor.

Na koniec pan dyrektor Mirosław Chmiel podziękował całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za ich pracę, poświęcenie i trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Rozdał też nagrody dla tych nauczycieli, którzy w ubiegłym roku szkolnym  wykazali się szczególnymi osiągnięciami.  

 Agata Szary

Comments are closed.

Skip to content