Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego „Kim będę w przyszłości ?”

W dniu 11 maja 2018 roku w Przedszkolu Samorządowym w Krzywaczce nastąpiło rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Kim będę w przyszłości?”, adresowanego do dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Sułkowice. Organizatorem konkursu było Przedszkole Samorządowe w Krzywaczce.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Małgorzata Susarska – przewodnicząca
Pani Zofia Brożyna – członek
Pani Agnieszka Piechota – członek

dokonała oceny 32 nadesłanych prac, biorąc pod uwagę zgodność pracy z założeniami konkursu, twórcze wykorzystanie technik i materiałów plastycznych, samodzielność i estetyczne wykonanie. Prace zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe oraz następująco nagrodzone:

Kategoria I – 3, 4 latki
I miejsce: Alan Stanek PS w Harbutowicach
II miejsce: Julian Chodnik PS nr 1 w Sułkowicach
III miejsce: Jagoda Starzec PS w Rudniku

Kategoria II- 5,6 latki
I miejsce: Wiktoria Jezioro PS w Krzywaczce
II miejsce: Bartłomiej Dybaś PS w Rudniku
III miejsce: Zofia Bargieł PS nr 1 w Sułkowicach

Wyróżnienia:
Zuzanna Michalska PS w Biertowicach, Filip Król PS w Rudniku, Blanka Więcek PS w Krzywaczce, Bartłomiej Śmiłek PS nr 1 w Sułkowicach

Rozdanie nagród odbędzie się 21 maja 2018r. o godz. 15:30 w Przedszkolu Samorządowym w Krzywaczce.

Bardzo prosimy o podanie do dnia 17.05 (czwartek) liczby osób, które przybędą na rozdanie nagród.

Organizatorzy konkursu:
mgr Agnieszka Duda
mgr Agnieszka Pala

Comments are closed.

Skip to content