Wyniki konkursu „Nadaj imię dębu”

Do udziału w konkursie „Nadaj imię dębu” wpłynęły 103 propozycje.  Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę kryteria określone w Regulaminie, dokonała wyboru pięciu imion, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. Następnie uczniowie w głosowaniu spośród propozycji: Ignacy, Jan-Paczołd, Todor, Stefan i Adam  wybrali liczbą 56 głosów imię Ignacy.

Propozycję zwycięskiego imienia wraz z uzasadnieniem zgłosiła Aleksandra Pac, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Krzywaczce.

Gratulujemy!

Komisja Konkursowa