WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 2020

Do konkursu zgłosiło się 31 wykonawców. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, uczniowie przesyłali swoje nagrania konkursowe drogą elektroniczną. Komisja w składzie: pani Anna Bochenek, pani Małgorzata Wątor i pani Agata Trzebońska – Szary, miała bardzo trudne zadanie z uwagi na wysoki i  wyrównany poziom przygotowanych prezentacji muzycznych. Oceniano według takich kryteriów jak: intonacja, muzykalność, dykcja, dobór repertuaru, interpretacja, elementy świąteczne – scenografia, ogólny wyraz artystyczny. Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii KLAS I-III:

I miejsce AMELIA PIWOŃSKA klasa Ib i FILIP LEDNIOWSKI klasa II
II miejsceŁUKASZ STACHURA klasa Ib i KACPER SOWIŹRAŁ klasa III
III miejsce ANTONINA SOBESTO klasa III i ALICJA ŁABNO klasa III

Wyróżnienia:

JULIA BUJAS klasa II, BLANKA WIĘCEK klasa II, ALICJA BURDA klasa Ia

W kategorii KLAS  IV-VIII:

I miejsce NATALIA MOSKAL klasa IV i KARINA STACHURA klasa V
II miejsce PAWEŁ LEŚNIAK klasa VIIb i DAMIAN SOBOL klasa VIb
III miejsce NATALIA WIŚNICZ klasa VIIa i MAJA MAKUCH klasa IV

Wyróżnienia:

LENA KURLIT klasa IV, MARIA ŁABNO klasa VIa, NATALIA JAMKA klasa VIIb

Dzięki panu ROBERTOWI BYLICY, Radnemu Województwa Małopolskiego, muzykowi i kompozytorowi, laureaci konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy – upominki.  Po ich odbiór zapraszamy do sekretariatu naszej szkoły wewtorek 22 grudnia (do godziny 14), w środę 23 grudnia (do godziny 15) lub po przerwie świątecznej.

Na ręce Pana Roberta Bylicy wraz z Panem Dyrektorem Mirosławem Chmielem składamy najserdeczniejsze podziękowania za okazane po raz kolejny wsparcie naszych uczniów.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu GRATULUJEMY!!!

Organizator
Małgorzata Wątor

Comments are closed.

Skip to content