WYNIKU KONKURSU CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

Dnia 11 maja 2018 roku odbył się konkurs cichego czytania ze zrozumieniem. Jego celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie sprawności cichego czytania, pisania i korzystania z informacji  a także zachęcanie do zdobywania wiedzy. Wzięło w nim udział 15 uczniów klasy II Szkoły Podstawowej. Zadaniem uczestników było przeczytanie fragmentu opowiadania, a następnie rozwiązanie 8 zadań sprawdzających zrozumienie treści. Za poprawne rozwiązanie zadań przydzielano punkty w skali od 1 do 3. Maksymalna liczba punktów wynosiła 32. Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwał organizator. Zmagania konkursowe trwały 45 minut. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców:

MIEJSCE I Paulina Pala – 31 punktów

MIEJSCE II Julia Wierzba – 30 punktów

MIEJSCE III Nikola Gawęda – 28 punktów

Wszyscy uczestnicy konkursy oraz jego laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody.

Agnieszka Piechota

Comments are closed.

Skip to content