Informacja

W związku z wprowadzeniem III etapu odmrażania gospodarki Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje o możliwości uruchomienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Przedszkolu Samorządowym i klasach I-III Szkoły Podstawowej od dnia 25 maja 2020 r.

W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN dotyczącymi zachowania zasad sanitarno-higienicznych podczas prowadzonych zajęć.

Jednocześnie informuję, że do dnia 26 czerwca 2020 r. realizowane będzie nauczanie zdalne.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń dzieci i uczniów otrzymają Państwo przez dziennik elektroniczny (dotyczy rodziców uczniów klas I-III) oraz pocztę elektroniczną (dotyczy rodziców dzieci przedszkolnych).

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla klas I-III szkoły podstawowej
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Comments are closed.

Skip to content