Konkurs na prezentację multimedialną – Odblaskowa Szkoła 2014

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów klas IV-VI

„ Bezpieczna droga do szkoły”

I. Szkolny koordynator projektu: M. Miś II. Współpraca: R. Mecha III. Cele konkursu:1.Propagowanie akcji Powiatowej Komendy Policji „ Odblaskowa Szkoła”
2. Edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze
IV .Założenia konkursu:
Chętni uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej przygotowują prezentację multimedialną na temat „ Bezpieczna droga do szkoły”.
Prezentacja winna zawierać treści związane z bezpieczeństwem ( informacje, ilustracje itp.)
V. Kryteria oceny
Ocenie podlegać będą następujące elementy: treść i użyte środki wyrazu, elementy graficzne, kolorystyka, animacje itp.
Nagrodzone i wyróżnione prezentacje zostaną wykorzystane jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli klas I-III Szkoły Podstawowej.

Comments are closed.

Skip to content