ZAPISY DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapisy do klas I szkół podstawowych

(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej)

Zapisy dzieci 7-letnich do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

odbywać się będą w dniach od 21 do 28 marca br.

W zapisach do klas I szkół podstawowych biorą udział obowiązkowo dzieci 7-letnie (urodzone w 2010 r.).

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

Piotr Pułka
Burmistrz Gminy Sułkowice

Załączniki:

1) Zasady zapisów uczniów do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sułkowice;

2) Zgłoszenie dziecka do szkoły;

3) Uchwała Nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r.  w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Comments are closed.

Skip to content