Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w naszej szkole

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy starania o uzyskanie dla naszej szkoły podstawowej  certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” . Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa pilotuje Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a jego celem jest promocja szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Nasze gimnazjum posiadało już zaszczytny tytuł Lidera tego projektu, dlatego tegoroczne działania koncentrujemy wokół uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Zmotywowani tym tytułem kontynuujemy przedsięwzięcia i wdrażamy nowe pomysły tworząc tym samym bezpieczną przestrzeń.

Na potrzeby ZPB powołano Zespół do spraw bezpieczeństwa w składzie: Małgorzata Miś- szkolny koordynator projektu, Anna Bochenek, Katarzyna Gaweł i Ryszard Mecha- członkowie.

 

Małgorzata Miś

 

Comments are closed.

Skip to content