10 SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH, CZYLI NA CO JAKO RODZICE POWINNIŚMY ZWRACAĆ UWAGĘ!

Istnieją sygnały, które pozwalają nam – rodzicom – rozpoznać, czy dziecko padło ofiarą przemocy, czy też w jakikolwiek sposób czuje się zagrożone poza domem i nie potrafi poprosić dorosłych o pomoc.

Przyjrzyjmy się baczniej niż dotąd zachowaniu dziecka i zwróćmy uwagę na następujące zmiany:

1. Wraca coraz później ze szkoły, nie chce wychodzić z domu w czasie wolnym.
2. Opuszcza lekcje, zaczyna wagarować, tłumacząc się, że nie lubi chodzić do szkoły.
3. Wraca z sińcami, zadrapaniami, jest obolałe, ma zniszczone ubranie, a zapytane o powód unika odpowiedzi lub reaguje agresywnie.
4. Często przejawia duże zmiany nastroju od apatii do nagłych wybuchów agresji bez widocznej przyczyny.
5. Wielokrotnie prosi o pieniądze na zakup coraz to nowych książek lub przyborów szkolnych, tłumacząc niejasno przyczyny „zgubienia”, domaga się od rodziców coraz większych sum pieniędzy na bliżej nieokreślone zakupy.
6. Traci zainteresowanie nauką, nie chce być aktywne na lekcji, ma coraz gorsze stopnie.
7. Nie ma kolegów, nie chce chodzić na szkolne imprezy, nie chce uczestniczyć w wycieczkach szkolnych.
8. Nie jest zapraszane przez kolegów, samo też nie przyprowadza do domu znajomych.
9. Skarży się na częste bóle głowy, brzucha, źle sypia.
10. Staje się agresywnie wobec domowników (często tego typu zachowanie może sposobem odreagowania na przemoc w szkole).

mgr A.Lipczyńska-Łabędź
pedagog

Comments are closed.

Skip to content