Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego uprzejmie informuje, iż dodatkowe dni wolne od nauki (wynikające z § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego) w roku szkolnym 2015/2016 zostały ustalone:

dla szkoły podstawowej 6 dni

4 I
5 I
5 IV
2 V
27 V
23 VI

dla gimnazjum 8 dni

4 I
5 I
18 IV
19 IV
20 IV
2 V
27 V
23 VI

Comments are closed.

Skip to content