Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego
dla uczniów klas I – III Gimnazjum w Krzywaczce

Cele konkursu:
• Motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim.
• Promowanie umiejętności w zakresie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego.

Zasady konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjum.
• Zakres wiadomości obejmuje znajomość zasad ortograficznych dotyczących pisowni ó, u, rz, ż, ch, h, pisowni wielką i małą literą, pisowni partykuły nie z innymi częściami mowy, pisowni partykuł: by, niech, no, że/ż, li, ć, pisowni przedrostków z, s, ś, pisowni zapożyczeń, pisowni z łącznikiem oraz zasad interpunkcyjnych dotyczących podziału wypowiedzenia złożonego (w tym wypowiedzeń złożonych z imiesłowowym równoważnikiem zdania), wydzielania członów wplecionych w środek wypowiedzenia, wydzielania form wołacza, wykrzyknienia, dopowiedzenia, zastosowania średnika w podziale wypowiedzenia.
• Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa u nauczyciela języka polskiego do 18.12.2015 r.
Konkurs odbędzie się 21.12.2015 r. o godz. 11.30 w sali wskazanej przez organizatorów, przeprowadzony zostanie w formie pisemnego testu (dyktando oraz zagadki ortograficzne).
• Prace poprawiać będzie jury w składzie: mgr Agata Trzebońska-Szary, mgr Tomasz Kukla.
Ogłoszenie wyników nastąpi 07.01.2016 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy
mgr Agata Trzebońska-Szary
mgr Tomasz Kukla

 

Comments are closed.

Skip to content