Regulamin szkolnego konkursu plastycznego
„Bożonarodzeniowy Anioł”
Rok szkolny 2015/2016

 

1. Organizatorzy:
mgr Agnieszka Piechota, mgr Katarzyna Stręk-Biela

2. Cele konkursu:

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, oraz pobudzanie do twórczej aktywności.
• Zachęcanie do kultywowania tradycji bożonarodzeniowych.
• Kształtowanie postawy wrażliwości na treści związane z czasem Bożego Narodzenia.

3. Warunki uczestnictwa:

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej. Zainteresowani mogą wykonać tylko jedną pracę plastyczną, w dowolnym formacie
i wybraną techniką (malowanie, wyklejanie, rzeźbienie, wyszywanie, itp.). Gotowe prace należy podpisać (imię, nazwisko, klasa) oraz dostarczyć do organizatora, w terminie
do 22 grudnia 2015 r.
Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: samodzielność wykonania, pomysłowość, ogólne wrażenie estetyczne oraz zgodność z tematem. Wyłonienie laureatów nastąpi 8 stycznia 2016 r. Wyniki dostępne będą na tablicy ogłoszeń świetlicy szkolnej, oraz na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.

Organizatorzy:
mgr Agnieszka Piechota
mgr Katarzyna Stręk-Biela

Comments are closed.

Skip to content