książka

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ”

Konkurs zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy adresowany jest do uczniów
klas I-VI naszej szkoły.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu: „Książki naszych marzeń”.

• Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem, księgozbiorem biblioteki szkolnej oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów.

• Konkurs polega na wykonaniu plakatu przedstawiającego bohaterów najciekawszej książki i samodzielnie przeczytanej.

• Plakaty można wykonać techniką dowolną na formacie papieru nie mniejszym niż
A 4 (kartka z bloku), najlepiej na sztywnym papierze z bloku technicznego.

• Na odwrocie pracy należy napisać: imię i nazwisko ucznia oraz imię i nazwisko autora książki i jej tytuł.

• Bardzo mile widziane prace wykonane różnymi technikami, nie tylko narysowane kredkami.

• Prace należy złożyć u pani wychowawczyni lub przynieść do biblioteki szkolnej do dnia 10 stycznia 2016 roku.

Komisja powołana przez organizatora konkursu oceni prace i poda wyniki do dnia 10 lutego 2016 roku.

Autorzy najbardziej pomysłowych prac zostaną nagrodzeni.

Wszystkie prace zostaną pokazane na wystawie w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Organizatorzy: mgr J. Szafraniec, mgr A. Łabędź

 

PLAKAT – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Plakat powinien:
• wzbudzać zainteresowanie;
• ciekawie wyglądać;
• przykuwać uwagę;
• mieć trafnie sformułowane hasło reklamowe;
• widoczne hasło;
• zawierać jeden duży element graficzny;
• interesujące tło;
• wyraźną kolorystykę.

Comments are closed.

Skip to content