książka3

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ – NARESZCIE SĄ!!!!

Nareszcie są! Do Szkoły Podstawowej w Krzywaczce dotarły długo oczekiwane książki zakupione w ramach Rządowego Programu pod nazwą „Książki naszych marzeń”. Jego celem jest przede wszystkim doposażenie bibliotek w pozycje atrakcyjne dla uczniów oraz promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Dzięki programowi księgozbiór biblioteki naszej szkoły powiększył się o 113 tytułów o łącznej wartości 1 625,00 zł. Wyboru książek dokonali uczniowie, przy współudziale rodziców i nauczycieli.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej i życzymy miłej lektury!

mgr A. Lipczyńska-Łabędź, mgr J. Szafraniec

Comments are closed.

Skip to content