Maj w szkolnej świetlicy

Maj_2016

Majowe zajęcia koncentrowały się wokół tematów: Święto Konstytucji 3 Maja, cyberprzemoc, majowa łąka i sad oraz Dzień Mamy. W trakcie rozmów, pogadanek i pokazów przybliżano historię Polski i znaczenie symboli narodowych oraz uczono postaw patriotycznch. W ramach zajęć profilaktycznych poruszono problem cyberprzemocy i właściwego reagowania na wszelkie formy agresji. Poza tym wdrażano uczniów do postawy szacunku wobec Mam, a z okazji ich święta redagowano życzenia i wierszyki okolicznościowe.

Dzieci z zapałem uczestniczyły w zajęciach plastyczno-technicznych. Malowały majową łąkę i sad, a także portrety Mam. Tworzyły również przestrzenne ule z pszczółkami i żabki. Aktywnie brały udział w zajęciach sportowych w sali gimnastycznej i na placu zabaw. Z własnej inicjatywy prezentowały magiczne sztuczki i czytały młodszym kolegom.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć 🙂

mgr Agnieszka Piechota

Comments are closed.

Skip to content