Biblioteka Szkolna serdecznie dziękuje za:

podarowanie książek

Państwu Izabeli i Andrzejowi Gędźba

Państwu Dorocie i Józefowi Dusza

Państwu Barbarze i Krzysztofowi Janowskim

 

zakup kolorowego papieru ksero 

Państwu Marcie i Ireneuszowi Majcherczyk

 

zakup foliowych okładek na książki

Państwu Annie i Jerzemu Leńczowskim

Comments are closed.

Skip to content