Szkolna kampania informacyjna „Stop przemocy domowej ”

Obchody „Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci” odbywają się na całym świecie 19 listopada. Wydarzenie to ma już 10-letnią tradycję. Włączając się do akcji zorganizowaliśmy szkolną kampanię informacyjną „Stop przemocy w rodzinie”. Inicjatywa ta miała na celu podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ograniczenie jej skutków. Na potrzeby święta zaangażowaliśmy uczniów i rodziców. Przygotowaliśmy akcję plakatową, zajęcia informacyjno-edukacyjne, gazetki tematyczne oraz kącik dla rodziców. W sposób szczególny zaangażowali się uczniowie z klas młodszych, a ich dorobek artystyczny udokumentowaliśmy na wystawie w szkolnym holu. Dla pierwszoklasistów zorganizowaliśmy  pogadankę informacyjną na temat podstawowej wiedzy dotyczącej ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także warsztaty plastyczno-techniczne podczas których przy wsparciu uczennic z gimnazjum przygotowaliśmy plakaty profilaktyczne promujące wychowanie bez przemocy. Dzieci są bezbronne, dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im bezpieczeństwo i należytą opiekę. Reagujmy na przemoc, nie tylko w dniu międzynarodowego święta. Nie bądźmy obojętni na krzywdę innych i wspierajmy rodziny zagrożone przemocą domową.

                                                                                                                                           Pedagog

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content