Regulamin konkursu czytelniczego

„MARIA  KONOPNICKA  DZIECIOM”

 

Organizator konkursu: Biblioteka szkolna.

Cele konkursu:

  1. Zachęcanie dzieci do czytania utworów M. Konopnickiej.
  2. Pobudzenie wyobraźni i fantazji uczniów.
  3. Wyrabianie wrażliwości estetycznej przez kontakt ze światem książki.
  4. Rozwijanie poprawności i kultury wypowiedzi.

Uczestnicy konkursu:

  • uczniowie z klas I – II

Forma konkursu: pisemna – pytania do treści, test w formie wyboru, krzyżówki, rebusy, rozsypanki, plątaninki  itp.

Termin : 15 – 19  maj 2017

 

Literatura:   Konopnicka M.  „Na jagody”

Konopnicka M. „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”

Comments are closed.

Skip to content