REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Polska, mój piękny kraj”

 

1. Organizator: Agnieszka Piechota, Agnieszka Duda

2. Cele konkursu:

  • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i rozbudzanie miłości do ojczyzny.
  • Zachęcanie do poznawania historii Polski.
  • Pobudzanie do twórczej aktywności i rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci.

3. Warunki uczestnictwa:

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej pt.: „Polska, mój piękny kraj” w formie kartki pocztowej. Format pracy oraz technika wykonania dowolna. Gotową pracę należy podpisać (imię i nazwisko dziecka oraz nr oddziału) i dostarczyć organizatorom w terminie do 23 listopada 2018 roku.

Komisja oceniająca prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność z tematem,
  • pomysłowość wykonania,
  • estetyka pracy,
  • samodzielność wykonania.

4. Nagrody i ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników nastąpi po 26 listopada 2018 roku. Informacja zostanie podana na stronie internetowej placówki. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Dla laureatów przygotowano nagrody książkowe.

 

Organizatorzy:
Agnieszka Piechota
Agnieszka Duda

Comments are closed.

Skip to content