31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. To ważna data w kalendarzu aktywności promujących zdrowy styl życia. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Co roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Tegorocznym obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu przyświeca hasło: „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”.
Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu w ZPO w Krzywaczce zostały poprzedzone pogadankami na lekcjach wychowawczych, zajęciami edukacyjnymi o tematyce antynikotynowej przeprowadzonymi przez pedagoga szkolnego Panią Agnieszkę Lipczyńską-Łabędź. Ponadto wśród uczniów klas I-III gimnazjum przeprowadzono ankietę dotyczącą uzależnień. W ramach promocji walki z nałogiem palenia papierosów uczniowie klasy II gimnazjum wykonali prace plastyczne pt.: „Papierosy zabijają – masz wybór. Papierosy albo zdrowie”.
Na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty, a w holu gazetka, na której umieszczono informacje o szkodliwości palenia. Mamy nadziej, że zadania, które zrealizowaliśmy zostaną w pamięci uczniom oraz przyczynią się do rozwoju świadomości dotyczącej prawidłowego postępowania wobec swojego zdrowia.

mgr A. Lipczyńska-Łabędź

Comments are closed.

Skip to content