Dyrekcja, nauczyciele

Kadra Zespołu Placówek Oświatowych
im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce


mgr Mirosław Chmiel – Dyrektor ZPO

E-mail: miroslaw.chmiel@zpokrzywaczka.pl


mgr Anna Bochenek – Wicedyrektor ZPO

E-mail: anna.bochenek@zpokrzywaczka.pl


Nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Oświatowych
w Krzywaczce

w roku szkolnym 2020/2021:


mgr Ewa Bobeł – edukacja przedszkolna
E-mail: ewa.bobel@zpokrzywaczka.pl


mgr Anna Bochenek  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I a
E-mail: anna.bochenek@zpokrzywaczka.pl


mgr Grzegorz Bochenek  – wychowanie fizyczne, ZRS, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy VI a
E-mail: grzegorz.bochenek@zpokrzywaczka.pl


mgr Anna Burda – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
E-mail: anna.burda@zpokrzywaczka.pl


mgr Zofia Brożyna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
E-mail: zofia.brozyna@zpokrzywaczka.pl


mgr Bogusława Bylica – edukacja przedszkolna
E-mail: boguslawa.bylica@zpokrzywaczka.pl


mgr Mirosław Chmiel – historia, WOS
E-mail: miroslaw.chmiel@zpokrzywaczka.pl


ks. mgr Zbigniew Drobny – religia
E-mail: zbigniew.drobny@zpokrzywaczka.pl


mgr Agnieszka Duda – edukacja przedszkolna
E-mail: agnieszka.duda@zpokrzywaczka.pl


mgr Tomasz Fijał  – geografia
E-mail:


mgr Ewa Garbień  – plastyka
E-mail: 


mgr Aleksandra Gardoń – język angielski
E-mail:


mgr Katarzyna Gaweł – pedagog szkolny
E-mail: katarzyna.gawel@zpokrzywaczka.pl


mgr Joanna Gubała – język niemiecki
E-mail:


mgr Małgorzata Kaleta – matematyka
E-mail: 


mgr Tomasz Kukla – język polski, wychowawca klasy VII b
E-mail: tomasz.kukla@zpokrzywaczka.pl


mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź – świetlica szkolna, biblioteka szkolna
E-mail: agnieszka.labedz@zpokrzywaczka.pl


mgr Maciej Matoga – religia
E-mail: maciej.matoga@zpokrzywaczka.pl


mgr Ryszard Mecha – edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, technika, wychowawca klasy V 
E-mail: ryszard.mecha@zpokrzywaczka.pl


mgr Ewelina Mirocha  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I b


mgr Małgorzata Miś – edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, wychowawca klasy II
E-mail: malgorzata.mis@zpokrzywaczka.pl


mgr Danuta Nykiel – historia
E-mail:


mgr Aneta Opydo – Pałka – język angielski,wychowawca klasy VIII
E-mail: aneta.opydo.palka@zpokrzywaczka.pl


mgr Agnieszka Piechota – edukacja przedszkolna, świetlica szkolna
E-mail: agnieszka.piechota@zpokrzywaczka.pl


mgr Sabina Skupień – matematyka, fizyka, wychowawca klasy VI b
E-mail: 


mgr Magdalena Stachura – język angielski
E-mail:


mgr Agata Trzebońska-Szary – język polski, historia
E-mail: agata.szary@zpokrzywaczka.pl


mgr Renata Trzebońska – przyroda, WDŻ, chemia, biologia,
wychowawca klasy VII a
E-mail: renata.trzebonska@zpokrzywaczka.pl


mgr Tomasz Trzeboński – wychowanie fizyczne, ZRS
E-mail: tomasz.trzebonski@zpokrzywaczka.pl


mgr Małgorzata Wątor – muzyka, koło zainteresowań, zajęcia artystyczne, wychowawca klasy IV
E-mail: malgorzata.wator@zpokrzywaczka.pl


Poczta


Kadra Zespołu Placówek Oświatowych
im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce

Skip to content