Szkoła z klasą

1

O programie:

„Szkoła z klasą 2.0” to program edukacyjny prowadzony od pięciu lat przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
i „Gazetę Wyborczą” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Program ten jest skierowany do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetui twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Projekt pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.


Nasza szkoła w programie:

Od pierwszej edycji nasza szkoła uczestniczy w tym programie. W roku szkolnym 2010/2011 zadania realizowane były przez uczniów szkoły podstawowej, natomiast od roku 2011/2012 w działaniach uczestniczą głównie wychowankowie gimnazjum. Dotychczasowa obecność naszej placówki w tym przedsięwzięciu została doceniona poprzez przyznanie Zespołowi Placówek Oświatowych w Krzywaczce Certyfikatów 2.0. W ramach „Szkoły z klasą 2.0” w naszej szkole przeprowadzono m.in. lekcje z wykorzystaniem TIK, zorganizowano debatę szkolną
i zredagowano Kodeks 2.0, zrealizowano projekty edukacyjne oraz publikowano materiały z bieżącej działalności na blogach uczniowskich. Oto kilka przykładów naszej działalności w programie:

 

 • Lekcje z wykorzystaniem TIK: quiz językowy (j. angielski), tak zwane „e-lekcje” oraz wirtualny przewodnik po miejscach związanych z lekturą (j. polski), prezentacje multimedialne (matematyka, historia), miniprojekt (przyroda, informatyka).

 • Kodeks 2.0, który zawiera zasady korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu
  i w uczeniu się – znany wszystkim nauczycielom oraz uczniom naszej szkoły.

 • Projekty edukacyjne, między innymi: Dwutlenek węgla – pożyteczny i szkodliwy, Internetowa gra logiczna Sudoku, program telewizyjny: „Co jadano w Soplicowie? Podróże kulinarne klasy IG”, Poznajemy Wielką Brytanię – stworzenie strony internetowej; Moja mała Ojczyzna – strona internetowa, wirtualna gazetka (tak zwany qmam) „Obrazki z Krzywaczki”; pamiątkowa płyta kompaktowa „Życie to nie teatr” zawierająca piosenki śpiewane przez chór gimnazjum w Krzywaczce „Unisono”, teledysk do utworu „Kiedy umrę, kochanie”, strona internetowa chóru; film „Historia szkoły w Krzywaczce. Filmowa podróż z kl. II A”.

  Kodeks 2.0

  1. Nigdy nie podajemy w internecie swoich danych osobowych oraz nie spotykamy się z osobami poznanymi przez internet. Zachowujemy szczególną ostrożność, korzystając z portali społecznościowych.

  2. Wykorzystując w pracach zasoby internetu, zawsze podajemy źródło informacji i ich autora, nie publikujemy oraz nie kopiujemy prac innych autorów.

  3. Zawsze sprawdzamy wiarygodność informacji znalezionych w sieci.

  4. Nauczyciele mają adresy e-mailowe przeznaczone do kontaktu z uczniami oraz z rodzicami, ich wykaz znajduje się na stronie internetowej placówki.

  5. Nauczyciele i uczniowie wspierają się w sprawie nowinek technologicznych.

  6. Nie zamieszczamy w sieci materiałów obraźliwych, poniżających lub w jakikolwiek inny sposób dotykających kolegów/koleżanki. Każdy zauważony przejaw cyberprzemocy zgłaszamy nauczycielom lub osobom dorosłym.

  „Szkoła z klasą 2.0” edycja 2014/2015

  Zgodnie z hasłem przewodnim, w tym roku szkolnym działania w programie dotyczyć będą głównie czytania
  i odkrywania. Poza zadaniami realizowanymi przez nauczycieli 2.0, zaplanowaliśmy m.in.

 • Stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły dotyczącej działalności biblioteki (znajdą się tutaj informacje na temat nowości książkowych, aktualności, konkursy biblioteczne itd.).

 • Stworzenie katalogu bibliotecznego w formie elektronicznej i udostępnienie go na stronie internetowej szkoły.

 • Prowadzenie gazetki w sali 22 (polonistycznej) dotyczącej książek szczególnie polecanych przez nauczyciela
  j. polskiego.

 • „Ciekawą książkę przeczytałem…” – przygotowanie przez uczniów podcastów na temat swoich wrażeń czytelniczych.

 • „Tej książki nigdy nie zapomnę!” – cykl spotkań organizowanych w bibliotece szkolnej, podczas których zaproszeni goście (nauczyciele, dyrekcja szkoły, osoby z zewnątrz, lokalni literaci) opowiadać będą
  o książkach, które darzą szczególnym sentymentem.

 • Zorganizowanie wycieczki do Biblioteki Publicznej w Sułkowicach oraz do Biblioteki Jagiellońskiej
  w Krakowie (udział w lekcji na temat ochrony i konserwacji woluminów, najstarsze zabytki w zbiorach BJ).

 • Zaangażowanie uczniów w przygotowanie Gminnego Konkursu „W świecie lektur” (projekt edukacyjny dla uczniów kl. 2 – nagranie filmów reklamowych dla książek stanowiących przedmiot konkursu).

 • Przeprowadzenie całorocznego plebiscytu na najlepszego czytelnika.

 • Zorganizowanie wieczorku literackiego dla uczniów i wszystkich mieszkańców naszej miejscowości, podczas którego wystawiona będzie sztuka – kolaż różnych tekstów poznanych w gimnazjum.

 • Przeprowadzenie międzyklasowego konkursu na plakat reklamujący najciekawszą lekturę omawianą na zajęciach.

 

Festiwal Projektów, CNK 22.06.2012 from Webmaster CEO on Vimeo.

Skip to content