AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.


„Posłuchajcie! Przed laty,
Dawno, dawno, o dzieci,
Też był taki dzień jasny,
Taki cudny maj trzeci.

 

W wielkiej sali sejmowej
Przed narodem król stawa,
Odczytano raz pierwszy
Konstytucję, jej prawa.

(…)

Wszyscy będą już równi.
Wszyscy będą już braćmi!
Zgody, szczęścia w Ojczyźnie
Nic i nigdy nie zaćmi.”

 

Konstytucja 3 maja 1791 roku w swoim zamyśle wyrażała obowiązek troski, każdego obywatela o dobro naszej Ojczyzny. Każdy Polak i Polka ma nienaruszalną godność i swoje prawa. Działania podejmowane przez ludzi,
w których rękach spoczęła władza, muszą w pierwszej kolejności uwzględniać dobro Rzeczpospolitej i tych, którzy ją tworzą, nie zapominając o nikim.

29 maja 2022 r. w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Akademia ukazywała wydarzenia historyczne z końca XVIII, jakie miały miejsce w Warszawie. Z drugiej strony w cytowanej literaturze przebijała się prawda o tym, jak ważne jest bycie dumnym z kraju swojego pochodzenia
i z miejsca swojego urodzenia. Dla Polaków ważny jest także fakt, że ducha odwagi i miłości do Ojczyzny nie zagasiło to, że po czterech latach od uchwalenia konstytucji naszego kraju przez 123 lata  nie było na mapie Europy. Całość uroczystości uświetnił występ szkolnego chóru pod opieką mgr Małgorzaty Wątor. Ostatnia pieśń była dedykowana Ukrainie walczącej od 24 lutego br. w obronie swoich granic, godności, tożsamości narodowej
i przyszłości. Był to nasz szkolny wyraz solidarności
z bohaterskim narodem ukraińskim.

Na zakończenie akademii głos zabrał Pan Dyrektor mgr Mirosław Chmiel, który podziękował nauczycielom odpowiedzialnym za organizacje szkolnej uroczystości oraz uczniom, którzy zaangażowali się w przebieg wydarzenia. Ponadto zaprosił wszystkich zebranych na gminne obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja do Sułkowic.

Na szkolnej akademii gościliśmy Burmistrza Gminy Sułkowice – Pana Artura Grabczyka oraz zastępcę Burmistrza – Pana Dariusza Melerowicza. Pana Burmistrz w ciepłym słowie wyraził zadowolenie z tego, że znów może uczestniczyć w akademii w naszej szkole, co wcześniej było niemożliwe z uwagi na trwającą pandemię. Podziękował za historyczny spacer oraz za gest, w którym uczniowie naszej szkoły wyrazili solidarność z sąsiednim narodem ukraińskim. W dalszej części Burmistrz wyraził wdzięczność Dyrektorowi za aktywny udział
w organizowanej przez Urząd Miejski akcji „Wiosenne ekoPorządki w Gminie Sułkowice”. Dla dzieci i młodzieży przekazał upominki w postaci gier, puzzli, sprzętu sportowego oraz zabawek.

Tego dnia Pan Burmistrz złożył również na ręce pana Dyrektora symboliczny czek, nagrodę finansową dla szkoły za zaangażowanie w konkurs „Rosnąca Odporność”, w którym to nasza gmina zajęła 2. miejsce w powiecie myślenickim.

Organizatorami akademii byli: mgr Katarzyna Gaweł, mgr Maciej Matoga, mgr Ewelina Mirocha, mgr Ryszard Mecha i mgr Małgorzata Wątor.

mgr Maciej Matoga

 

 

 

Comments are closed.

Skip to content