Akcja charytatywna – zbiórka plastikowych nakrętek dla Oskara Blaka

Wspólnymi siłami pragniemy wesprzeć akcję charytatywną pod hasłem „Odkręcamy dla Oskara”. Akcja polega na zbiórce plastikowych nakrętek, które następnie zostaną sprzedane i poddane recyklingowi, a dochód z ich sprzedaży wesprze szczytny cel, jakim jest pomoc choremu chłopcu. Zebrane dzięki temu środki zostaną przeznaczone na jego leczenie i rehabilitację. Oskar jest jedynym dzieckiem w Polsce i piątym na świecie z bardzo rzadką chorobą genetyczną: encefalopatia padaczkowa z całkowitą demielinizacją mózgu.

W naszej szkole zbiórka nakrętek trwa cały rok, jednak teraz prosimy o pełne wsparcie, gdyż pierwsza tura nakrętek zostanie przekazana organizatorom akcji dnia 27 lutego 2021 roku.

Nakrętki można dostarczyć do szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00, należy je wrzucić do pudełka znajdującego się zaraz za drzwiami wejściowymi do szkoły.

Nakrętki na wagę złota! Każdy 1 kg = 1 PLN

Razem możemy więcej! Wspomóżmy Oskara w walce o każdy dzień!

Samorząd Uczniowski

Comments are closed.

Skip to content