Akcja informacyjna „Dar Serca”

Szkolna kampania charytatywna promująca akcję „Świąteczna Paczka” już za nami. Temu wydarzeniu towarzyszyły różne działania propagujące wolontariat. Dla zainteresowanych przygotowano kąciki informacyjne. Zorganizowano ogólnoszkolną akcję plakatową, a w klasach przeprowadzono pogadanki na temat zasadności organizowania projektów pomocowych. Korowód wolontariuszy ze szkoły podstawowej i gimnazjum odwiedził wszystkie klasy oraz pracowników administracji i obsługi zachęcając do dzielenia się z potrzebującymi. Darczyńcom wręczano pamiątkowe serduszka. Inicjatywa ta zintegrowała społeczność szkolną na rzecz czynienia dobra. Zebraliśmy bardzo dużo produktów żywnościowych i środków czystości, którymi już niedługo obdarujemy wybrane przez nas rodziny. Dziękujemy.

Małgorzata Miś

Katarzyna Gaweł

dav

Comments are closed.

Skip to content