„ Archipelag Skarbów”, czyli gimnazjaliści w poszukiwaniu wartości. Podsumowanie projektu.

W dniach 2 i 3 czerwca 2016r. gościliśmy w naszym zespole ekipę trenerów reprezentujących Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie i Program „ Archipelag Skarbów” pod przewodnictwem socjoterapeuty, pedagoga pani  Urszuli Tokarczyk. Misją programu jest wspieranie młodzieży w rozwijaniu pozytywnego potencjału i wewnętrznej dyscypliny, w tym rzetelna edukacja na temat mądrego i zdrowego stylu życia. Taki też był cel naszych dwudniowych warsztatów. W czasie „podróży w poszukiwaniu skarbu” trenerzy przekazywali wiedzę o miłości, seksualności, a także podpowiadali uczniom  jak należy budować relacje oparte na zaufaniu i szacunku, zachęcając tym samym do realizacji w życiu własnych pasji i marzeń. Ważnym aspektem  warsztatów był „ trening asertywności”, utrwalający umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji grupy. Prelegenci angażowali uczestników do aktywnego udziału, wykorzystując mini- wykłady, dynamiczne ćwiczenia edukacyjne, udźwiękowione prezentacje multimedialne, wywiady udzielone specjalnie dla programu przez znane osoby, będące wzorem mądrych postaw życiowych,  własne doświadczenia, a także aktualne wyniki badań naukowych prowadzonych prze dr. Sz. Grzelaka na dużych próbach młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Różnorodność form przekazu w znaczący sposób zwiększyła atrakcyjność programu i odbiór jego treści. W trakcie mityngów miał miejsce również „ Festiwal twórczości”, nawiązujący do omawianych strategii profilaktycznych.

Program został bardzo dobrze przyjęty i doceniony przez młodzież, czego dowodem była aktywna współpraca z trenerami i szacunek dla ich  osobistych zwierzeń, zdyscyplinowanie, koncentracja oraz mądre refleksje.

 

Pedagog

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content