„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

przedstawiamy XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
i Młodzieży 2014/2015

Celem tegorocznej edycji jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat.
Ważne jest także to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka i towarzyszyła mu przez całe życie. Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce, podczas zabawy.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

Wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie!
Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje:
mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź (pedagog szkolny)
mgr Małgorzata Susarska (nauczyciel plastyki)

Comments are closed.

Skip to content