„Bezpieczeństwo ponad wszystko”

Wzmacnianie szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest priorytetowym zadaniem naszej szkoły, a zarazem przedmiotem stałej troski, zarówno ze strony nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców.
Mając na względzie dobro dzieci w różnych sferach funkcjonowania społecznego, w tym w przestrzeni cyfrowej nasze tegoroczne działania będą skorelowane z następującymi programami rządowymi: „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „ Bezpieczna +” i „ Razem bezpieczniej”.
Zaangażujemy się również w realizację wybranych założeń wynikających z „Programu Ochrony Cyberprzestrzeni”,” Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”, a także Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


Aby zwiększyć skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska zaplanowaliśmy na bieżący rok szkolny liczne projekty, akcje, konkursy i inne przedsięwzięcia.
W nasze zadania pragniemy włączyć uczniów, rodziców, a także instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się sprawami bezpieczeństwa.
Mamy nadzieję ,że nasze wspólne zaangażowanie w podnoszenie standardów bezpieczeństwa spotka się z życzliwym uznaniem i aktywnym wsparciem ze strony środowiska lokalnego.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

 

Comments are closed.

Skip to content