„Bezpieczeństwo ponad wszystko”

 • misie
 • tel alarmowe
 • CIMG6137
 • CIMG6140
 • CIMG6142
 • CIMG6143
 • CIMG6144
 • CIMG6145
 • CIMG6146
 • CIMG6147
 • CIMG6148
 • CIMG6153
 • CIMG6154
 • CIMG6155
 • CIMG6156
 • CIMG6163
 • CIMG6166
 • CIMG6167
 • CIMG6168
 • 1423209061291
 • 1423209454547
 • 1423387221706

tel alarmowe

„ Bezpieczeństwo ponad wszystko”

Podążamy za ideą „ Bezpieczeństwo ponad wszystko ”, dlatego też nasze działania edukacyjne opierają się na ochronie i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania zdarzeniom zagrażającym życiu.
Dzięki przychylności Starostwa Powiatowego w Myślenicach w ZPO w Krzywaczce zorganizowano Szkolenie z pierwszej pomocy z użyciem fantomów i defibrylatorów AED. Warsztaty przeprowadzili Certyfikowani Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji wraz z wolontariuszami Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników.
Celem szkolenia było propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, propagowanie wolontariatu, a także rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce.
Przeszkolono wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a także nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Tematyka wykładu i ćwiczeń praktycznych dotyczyła następujących zagadnień:
Nauka udzielania pierwszej pomocy / wezwanie pomocy- prawidłowy meldunek/ kontrola stanu świadomości i oddechu poszkodowanego
Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED
Resuscytacja krążeniowo- oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED
Postępowanie z osobą nieprzytomną – układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej
Postępowanie przy krwotokach, ranach i ciałach obcych
Opieka nad osobą poszkodowaną
Podczas warsztatów wykorzystano filmy edukacyjne. Niezwykle cenny okazał się praktyczny instruktaż.
 W trosce o wszystkich naszych bliskich apelujemy:
Nie stójmy biernie- działajmy!
To od nas może zależeć życie lub zdrowie drugiego człowieka!

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z przebiegu szkolenia.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

1423209061291 1423209454547 1423387221706

Comments are closed.

Skip to content