„Bezpieczny Przedszkolak”

  • CIMG6057
  • CIMG6059
  • CIMG6060
  • CIMG6061
  • CIMG6062
  • CIMG6066
  • CIMG6067
  • CIMG6068

„ Bezpieczny przedszkolak”
Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci w Placówkach Oświatowych jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej. Również i nasze Przedszkole w ZPO w Krzywaczce dba o bezpieczeństwo wszystkich podopiecznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli- wychowawców oraz rodziców w dniu 29 stycznia 2015 r. zorganizowano dla dzieci z Przedszkola spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach. Tematem prelekcji było bezpieczeństwo w kontekście zdrowia, nauki, zabawy i aktywności fizycznej. Przypomniano elementarne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podczas zabaw na śniegu, a także wzbogacono wiedzę dzieci na temat postępowania w kontakcie z osobą nieznajomą oraz w sytuacjach różnych zagrożeń. Warsztaty wzbogacił pokaz multimedialny. Mamy nadzieję, że wyniesiona wiedza znajdzie zastosowanie w życiu codziennym dzieci, a bezpieczne postępowanie stanie się nawykiem godnym naśladowania.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content