„Bezpieczny uczeń- czyli jak unikać zagrożeń”- zajęcia profilaktyczne w klasach I-III Szkoły Podstawowej

„Bezpieczny uczeń- czyli jak unikać zagrożeń”-to tytuł zajęć profilaktycznych przeprowadzonych dla naszych najmłodszych uczniów. W roli prelegenta wystąpił profilaktyk pan Marek Szczotkowski. Tematyka skoncentrowana była wokół modułu „Jak radzić sobie w szkole i poza nią”. Omówiono z dziećmi najważniejsze zagrożenia związane z pokonywaniem drogi do szkoły, pobytem w szkole, przebywaniem w domu, w miejscach publicznych oraz na podwórku. Warsztaty były także pretekstem do poruszenia problematyki agresji i przemocy rówieśniczej, w tym uczyły konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w klasie. Na zakończenie uczniowie utrwalili znajomość telefonów alarmowych, a także omówili zadania służb porządkowych i zasadność ich wzywania w sytuacjach zagrożenia.

 

Pedagog

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content