” Bije tylko słaby”- Zaufaj tym, którzy chcą Ci pomóc

Gdzie szukać pomocy?
Osoby uwikłane w problematykę przemocy domowej mogą zwrócić się do następujących osób i instytucji:

Pedagog szkolny mgr Małgorzata Miś (członek Zespołu Interdyscyplinarnego)

Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Sułkowice:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach
ul. Sportowa 45, 32-440 Sułkowice
Tel. 12-272-50-20

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa( OIK ) w Myślenicach
ul. K. Wielkiego 5, 32-400 Myślenice
Tel./fax 12 271 04 29
tel. kom. 510 132 396
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ( PCPR ) w Myślenicach
ul. K. Wielkiego 5, 32-400 Myślenice
Tel. 48 12 274 98 10

Powiedz STOP przemocy domowej!

Zareaguj! Zadzwoń i zmień swoje życie na lepsze!

Pedagog

mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content