Category Archives: Kampania antynikotynowa 2014

„ Nie Pal Przy Mnie, Proszę”

W bieżącym roku szkolnym nasza Placówka była współrealizatorem Programu Edukacji Antynikotynowej „ Nie Pal Przy Mnie, Proszę”. Adresatami byli najmłodsi uczniowie z naszej szkoły. Działania inicjowała Państwowa Inspekcja Sanitarna, we współpracy z resortem edukacji. Przez cały rok edukowaliśmy uczniów, prowadziliśmy dla nich zajęcia warsztatowe, a także podejmowaliśmy różne inicjatywy związane z szeroko rozumianą profilaktyką antynikotynową.…
Czytaj więcej

Podsumowanie Szkolnej Kampanii Antynikotynowej

Przeprowadzona Kampania miała charakter edukacyjno- profilaktyczny. Wdrożone zadania przyczyniły się do zwiększenia wiedzy uczniów w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego i kształtowania postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. (więcej…)
Czytaj więcej

Palisz? – Ryzykujesz!

„Palisz?-Ryzykujesz!”-pod tym hasłem uczniowie naszej Placówki przygotowali interdyscyplinarne prezentacje multimedialne. Prezentacje przedstawiały różne aspekty palenia papierosów , w tym sposoby walki z nałogiem.  (więcej…)
Czytaj więcej

Propagujemy modę na niepalenie

 • PAP1
 • PAP2
 • PAP3
 • PAP4
 • PAP6
 • PAP7
 • PAP8
 • PAP9
 • PAP10
 • PAP11
 • PAP12
 • PAP13
 • PAP14
 • PAP15
 • PAP16
 • PAP17
 • PAP18
 • PAP19
 • PAP20
 • PAP21
 • PAP22
 • PAP23
 • PAP24
 • PAP33
 • PAP34
 • PAP35
 • PAP36
 • PAP37
 • PAP38
 • PAP39
 • PAP40
 • PAP41
 • PAP42
 • PAP43
 • PAP44
 • PAP45
 • PAP46
 • PAP47
 • PAP48
 • PAP49

Szkolna kampania antynikotynowa

Nasza Placówka również zajmuje się profilaktyką antynikotynową. Zadania te korespondują ze Szkolnym Programem Profilaktyki, a także z innymi realizowanymi projektami, (więcej…)
Czytaj więcej

Skip to content