Category Archives: Warto wiedzieć

DYSLEKSJA

  • Dysleksja2
  • Dysleksja1
  • Dysleksja3

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. W dysleksji mogą wystąpić zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci. Z dysleksją powiązane są na ogół następujące pojęcia:
• dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu
• dysortografia – specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych
• dysgrafia – zniekształcenia strony graficznej pisma, brzydkie, niekaligraficzne pismo
• dyskalkulia – specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA

ADHD – symptomy oraz postępowanie. ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W skrócie można powiedzieć, że jest to odmienna praca mózgu dziecka, która uniemożliwia mu kontrolowanie zachowań. Jest to jego stała cecha, a objawy są obecne przez cały czas. Objawy W skład zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wchodzą trzy elementy: nadmierna impulsywność,…
Czytaj więcej

Skip to content