Category Archives: Czytam, więc jestem – akcja czytelnicza

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Dla literatury światowej data 23 kwietnia ma symboliczne znaczenie. W tym dniu zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir Na ten sam…
Czytaj więcej

Dzień Książki

  • Czytam 08
  • Czytam 09
  • Czytam 10
  • Czytam 11

W związku, iż miesiąc kwiecień jest poświęcony książce (02 kwiecień – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, 23 kwiecień – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich), biblioteka szkolna we współpracy z pedagogiem szkolnym serdecznie zaprasza chętnych uczniów do wzięcia udziału w organizowanych konkursach, propagujących książkę, czytelnictwo oraz bibliotekę. Regulaminy konkursów dostępne w załącznikach, u pedagoga szkolnego – mgr A. Lipczyńskiej-Łabędź oraz w bibliotece szkolnej.

mgr Joanna Szafraniec

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO PT.: „WOKÓŁ KSIĄŻKI”

Cele konkursu: • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną; • Kształtowanie umiejętności selekcji informacji; • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji. • Poszerzenie wiadomości o książce Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III Gimnazjum w Krzywaczce Forma pracy: prezentacja wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.…
Czytaj więcej

KONKURS NA ZABAWNĄ PROMOCJĘ SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

CELE KONKURSU: • Rozwijanie wyobraźni dziecka • Kształcenie umiejętności pisania instrukcji i haseł reklamowych 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie (uwaga!) zabawnej instrukcji drogi do szkolnej biblioteki lub hasła promującego bibliotekę i czytelnictwo 3. Główne kryteria oceniania mają być zgodne z…
Czytaj więcej

Skip to content