Category Archives: Nauka z dysleksją

„ Co to jest dysgrafia?- czyli o trudnej sztuce pisania

Dysgrafia ( agrafia), czyli trudności z pisaniem, to obok dysleksji i dysortografii częsta przyczyna problemów w szkole. Jeśli więc dziecko ma nieczytelne pismo, bardzo szybko męczy się przy pisaniu, a dodatkowo nie lubi malować lub rysować, należy zgłosić się do specjalisty, by wykluczyć to zaburzenie. Dysgrafia to częściowa lub całkowita utrata zdolności pisania poprawnego pod…
Czytaj więcej

„ Od dysgrafii do kaligrafii”, czyli o tym ,jak ładnie pisać

  Rady „Kaligrafuska” dla ucznia praworęcznego 1. Do pisania przystępuj wtedy, gdy jesteś wypoczęty 2. Usiądź wygodnie przy biurku lub stole i zadbaj, aby światło padało na zeszyt po twojej lewej stronie lub z góry 3. Przygotuj odpowiednie przybory do pisania 4. Głowę trzymaj w odległości około 30 cm nad zeszytem, a lewą ręką przytrzymuj…
Czytaj więcej

Dyskalkulia ? I co dalej?

Aby pomóc dziecku w pokonywaniu bariery strachu przed arytmetyką, warto najpierw zbadać dokładnie zakres braków matematycznych, a następnie określić, jakie formy i metody pracy należy zastosować w danym przypadku. Dyskalkulia to specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych, objawiające się kłopotami w wykonywaniu prostych działań, tworzeniu mniej lub bardziej złożonych układów przestrzennych czy zrozumieniu poleceń w zadaniach napisanych,…
Czytaj więcej

„ Z gabinetu terapeuty”

" Z gabinetu terapeuty" We współczesnej edukacji eksponuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, której podstawę stanowi odpowiednio postawiona diagnoza psychopedagogiczna, wskazująca formy działań i zalecenia do trafnego i skutecznego udzielania pomocy (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Poz. 532) Nie…
Czytaj więcej

Skip to content