Category Archives: Porady dla uczniów i rodziców

ADHD- jak sobie z nim radzić ? Kompendium wiedzy dla Rodziców

Czym jest ADHD? ADHD - to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Występuje na całym świecie i we wszystkich kulturach u 3–10% dzieci. • Zespół ten objawia się trwałymi sposobami zachowania, które tworzą charakterystyczną „triadę problemów” związanych z: utrzymaniem uwagi, nadmierną ruchliwością, impulsywnością. • ADHD nie jest opóźnieniem rozwojowym ani upośledzeniem umysłowym. Jest zaburzeniem rozwojowym…
Czytaj więcej

„ Gdy dziecko nie chce się uczyć?… „

Jak motywować dziecko do nauki szkolnej? Praktyka szkolna pokazuje, że uczniowie nie chcą się uczyć lub uczą się mechanicznie wtedy, kiedy nie znają celu i przeznaczenia wiedzy oraz gdy wątpią w jej wartość i zastosowanie w życiu.Dziecko, które nie otrzymało odpowiedzi na nurtujące je pytania typu:"Po co ja się tego uczę?", „ Czy to mi…
Czytaj więcej

„ Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania?”

Obserwacje specjalistów terapii pedagogicznej pracujących z uczniami dyslektycznymi wskazują ,że u dzieci sięgających po książki szybciej dokonuje się rozwój wielu funkcji procesów poznawczych. Czytanie książek umożliwia rozwój czynności intelektualnych, stymuluje wyobraźnię, doskonali pamięć, angażuje rozumowanie, a także rozwija kompetencje komunikacyjne do wyrażania własnych poglądów i myśli oraz wpływa na poszerzenie zasobu słownikowego. Proponowana pozycja dla…
Czytaj więcej

” Zdrowo jem, więcej wiem”-multimedialny poradnik zdrowego odżywiania

    Dziesięć Zasad Zdrowego Żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie żywieniowej 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę 3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podstawie piramidy ( czyli…
Czytaj więcej

Dyskalkulia ? I co dalej?

Aby pomóc dziecku w pokonywaniu bariery strachu przed arytmetyką, warto najpierw zbadać dokładnie zakres braków matematycznych, a następnie określić, jakie formy i metody pracy należy zastosować w danym przypadku. Dyskalkulia to specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych, objawiające się kłopotami w wykonywaniu prostych działań, tworzeniu mniej lub bardziej złożonych układów przestrzennych czy zrozumieniu poleceń w zadaniach napisanych,…
Czytaj więcej

„ Z gabinetu terapeuty”

" Z gabinetu terapeuty" We współczesnej edukacji eksponuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, której podstawę stanowi odpowiednio postawiona diagnoza psychopedagogiczna, wskazująca formy działań i zalecenia do trafnego i skutecznego udzielania pomocy (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Poz. 532) Nie…
Czytaj więcej

„ Reaguj na przemoc wobec dzieci”

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem ! Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach działa Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice. • Zespół Interdyscyplinarny podejmie odpowiednie działania pomocowe i interwencyjne w przezwyciężeniu problemu przemocy domowej i uruchomi odpowiednie procedury mające na celu jej powstrzymanie. (więcej…)
Czytaj więcej

„Słowa ranią na całe życie” Kilka słów o przemocy psychicznej

 Liczne badania dowodzą, że przemoc werbalna jest powszechnie stosowana w kontaktach rodziców z dziećmi, zwłaszcza w okresie dorastania dzieci, kiedy nasilają się konflikty na linii rodzic-dziecko. Połowa dzieci doświadcza poniżania i innych form przemocy werbalnej ze strony osób dorosłych, głównie rodziców. (więcej…)
Czytaj więcej

„Cyberprzemoc- ciemna strona Sieci” Poradnik dla Rodziców

  Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to przemoc z użyciem nowych mediów elektronicznych. Do cyberprzemocy zalicza się: - wyzywanie, straszenie , poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego - robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie - podszywanie się pod kogoś w Sieci Ofiarami cyberprzemocy mogą być wszyscy użytkownicy Internetu,…
Czytaj więcej

Kodeks Dobrych Praktyk Wychowawczych

1. Pozwól dziecku spędzać czas z rówieśnikami Spędzanie czasu z rówieśnikami wpływa na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej ma duży wpływ na ich późniejsze umiejętności porozumiewania się z ludźmi. Dziecko w grupie poznaje także swoje mocne i słabe strony, co może być cenną wskazówką. Dzięki temu może wybrać obszary swoich…
Czytaj więcej

Skip to content