Category Archives: Projekt „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny uczeń”

„ W trosce o nasze bezpieczeństwo”- podsumowanie konkursu

Informujemy, że zakończyliśmy Szkolny Etap XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, realizowany pod hasłem „ W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Jego organizatorami byli : Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła promowania wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Projektem zainteresowali się również uczniowie naszej…
Czytaj więcej

„ Dopalacze kradną życie”

Apelujemy i ostrzegamy uczniów przed dopalaczami. Popularyzujemy wiedzę o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia młodego organizmu. Przypominamy, że używanie „ nowych narkotyków” jest niebezpieczne i może prowadzić do uzależnienia. Z uwagi na zmiany w aktach prawnych dotyczących profilaktyki narkomani w klasach IV-VI podjęliśmy temat „ dopalaczy”. Szkolenie poprowadził…
Czytaj więcej

„Dopalacze- nowe oblicze uzależnienia”

Dopalacze to „nowe narkotyki”, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia młodych ludzi. Zarówno w Polsce, jak i na świecie w 2014 i 2015 r. dramatycznie wzrosła liczba zatruć i zgonów związanych z ich używaniem. Zainteresowanych odsyłamy do lektury Raportu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych, a także portali profilaktycznych podejmujących „antydopalaczową…
Czytaj więcej

„ Zatrzymaj przemoc każdego dnia”

Problematyka agresji i przemocy rówieśniczej stanowi bardzo ważne zadanie w obszarze profilaktyki szkolnej. Dlatego właśnie to zagadnienie zostało uwzględnione w warsztatach edukacyjnych z udziałem zaproszonego gościa, edukatora ds. nieletnich, pana Marka Szczotkowskiego. Adresatami prelekcji byli uczniowie z klas I-III edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia była nauka radzenia sobie z gniewem i złością, a także wypracowanie skutecznych…
Czytaj więcej

Ogłoszenie

W dniu 09.11.2015r. odbędą się warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z udziałem prelegenta ds. profilaktyki uzależnień/ specjalisty ds. nieletnich, pana Marka Szczotkowskiego. Tematyka spotkań: Klasy I-III Szkoły Podstawowej „ Porozmawiajmy o agresji i przemocy. Jak zachowywać się ,by nie krzywdzić innych” Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej „ Podstawowe informacje dotyczące szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych przez…
Czytaj więcej

„Jesteśmy bezpieczni”

  • 20151030_075227
  • 20151030_075234
  • 20151030_075237
  • 20151030_075241
  • 20151030_075538
  • 20151030_075541

„ W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych”

Realizując profilaktykę nie zapominamy o naszych najmłodszych podopiecznych. To z myślą o nich zorganizowaliśmy spotkania edukacyjne pt. „ Bezpieczny przedszkolak na drodze”. Funkcjonariusze do spraw profilaktyki ,reprezentujący Straż Miejską Miasta Krakowa: starszy strażnik Maciej Necel oraz młodszy strażnik Roman Banasik przeprowadzili zajęcia promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Celem warsztatów była nauka podstawowych zasad zachowania się…
Czytaj więcej

Skip to content