Category Archives: Razem przeciw przemocy domowej

„ Reaguj na przemoc wobec dzieci”

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem ! Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach działa Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice. • Zespół Interdyscyplinarny podejmie odpowiednie działania pomocowe i interwencyjne w przezwyciężeniu problemu przemocy domowej i uruchomi odpowiednie procedury mające na celu jej powstrzymanie. (więcej…)
Czytaj więcej

” Bije tylko słaby”- Zaufaj tym, którzy chcą Ci pomóc

Gdzie szukać pomocy? Osoby uwikłane w problematykę przemocy domowej mogą zwrócić się do następujących osób i instytucji: Pedagog szkolny mgr Małgorzata Miś (członek Zespołu Interdyscyplinarnego) Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Sułkowice: (więcej…)
Czytaj więcej

„Słowa ranią na całe życie” Kilka słów o przemocy psychicznej

 Liczne badania dowodzą, że przemoc werbalna jest powszechnie stosowana w kontaktach rodziców z dziećmi, zwłaszcza w okresie dorastania dzieci, kiedy nasilają się konflikty na linii rodzic-dziecko. Połowa dzieci doświadcza poniżania i innych form przemocy werbalnej ze strony osób dorosłych, głównie rodziców. (więcej…)
Czytaj więcej

„ Stop przemocy w rodzinie!”

 • CIMG6328
 • CIMG6329
 • CIMG6330
 • CIMG6331
 • CIMG6332
 • CIMG6334
 • CIMG6335
 • CIMG6336
 • CIMG6337
 • CIMG6338
 • CIMG6339

„ I Ty możesz zapobiegać przemocy”

W dniach 23-28 II 2015r. w całym kraju obchodzony jest „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Partnerami tej akcji są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji, Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia. Projekt jest pochodną działań programu rządowego „ Razem bezpieczniej”, mającego na celu ograniczenie skali zjawisk i zachowań przemocowych, budzących powszechny sprzeciw i poczucie…
Czytaj więcej

Skip to content