Category Archives: Stop przemocy domowej

„ Reaguj na przemoc wobec dzieci”

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem ! Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach działa Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice. • Zespół Interdyscyplinarny podejmie odpowiednie działania pomocowe i interwencyjne w przezwyciężeniu problemu przemocy domowej i uruchomi odpowiednie procedury mające na celu jej powstrzymanie. (więcej…)
Czytaj więcej

” Bije tylko słaby”- Zaufaj tym, którzy chcą Ci pomóc

Gdzie szukać pomocy? Osoby uwikłane w problematykę przemocy domowej mogą zwrócić się do następujących osób i instytucji: Pedagog szkolny mgr Małgorzata Miś (członek Zespołu Interdyscyplinarnego) Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Sułkowice: (więcej…)
Czytaj więcej

„Słowa ranią na całe życie” Kilka słów o przemocy psychicznej

 Liczne badania dowodzą, że przemoc werbalna jest powszechnie stosowana w kontaktach rodziców z dziećmi, zwłaszcza w okresie dorastania dzieci, kiedy nasilają się konflikty na linii rodzic-dziecko. Połowa dzieci doświadcza poniżania i innych form przemocy werbalnej ze strony osób dorosłych, głównie rodziców. (więcej…)
Czytaj więcej

Skip to content