Category Archives: Świetlica aktualności

STYCZEŃ W ŚWIETLICY

Wypowiedzi dzieci na temat minionych świat, sylwestra i Nowego Roku rozpoczęły zajęcia świetlicowe w styczniu. Dzieci poznały ciekawostki związane z kalendarzem, historię zegara. Utrwaliły nazwy miesięcy i pór roku. Drugi tydzień poświęcony był bezpiecznym feriom zimowym. Wychowankowie rozmawiali o bezpiecznych zabawach na śniegu i lodzie. Uczestniczyły w burzy mózgów na temat zimowych aktywności i organizacji czasu wolnego. Stworzyły kram pomysłów na zimowe ferie: W co się bawić? Rozmawiały na temat roli dziadków w rodzinie, potrzebie dbania o tradycje i zwyczaje. Wykonali laurki i drobne upominki dla dziadków.

GRUDZIEŃ W ŚWIETLICY

W grudniu dzieci zapoznały się z ideą wolontariatu. Poznały historię świętego Mikołaja oraz tradycje z nim związane. Uczyły się piosenek i wierszy o Mikołaju. Wspólnie redagowały list do świętego Mikołaja. Uczniowie dyskutowali na temat materialnych i niematerialnych form pomocy drugiemu człowiekowi. Pozostałe tygodnie  grudnia były poświęcone tradycjom obchodów świąt Bożego Narodzenia. Dzieci czytały legendę o pochodzeniu choinki. Poznały historię kolędy. Wypowiadały się na temat przygotowań do świąt na podstawie własnych doświadczeń. Rozmawiały  o świątecznych symbolach. Wzięły udział w quizie wiedzy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych. Śpiewały kolędy, oglądały filmy o tematyce świątecznej.

LISTOPAD W ŚWIETLICY

Pogadanka o tradycjach Święta Zmarłych rozpoczęła miesiąc październik w świetlicy szkolnej. Następnie wychowankowie przypomnieli sobie historię odzyskania niepodległości przez Polskę, uświadomiły ważność tego święta i konieczność jego obchodów. Podczas burzy mózgów uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie : czym jest patriotyzm? Oglądali albumy poświęcone polskim zabytkom, roślinom i zwierzętom. W tygodniu poświęconym dobremu wychowaniu,  wysłuchali pogadanki na temat kultury osobistej w szkole i poza nią. Omawiali wybrane sytuacje z życia codziennego i związane z nimi sytuacje. Podczas rozmowy kierowanej na temat dobrych manier, przypomnieli sobie o trzech magicznych słowach: proszę, dziękuję, przepraszam. Ponadto dzieci wysłuchały pogadanki na temat zwyczajów wieczorów andrzejkowych i zapoznały się z wybranymi wróżbami. Stworzyły świetlicową księgę wróżb. Bawiły się w przepowiadanie przyszłości. Czas na świetlicy wypełniły im również zajęcia muzyczne i plastyczne.

PAŹDZIERNIK W ŚWIETLICY

Podczas październikowych spotkań w świetlicy szkolnej dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie: dlaczego warto być miłym? Układały przepis na dobrego przyjaciela. Wysłuchały opowiadań G. Kasdepke  pt.: „Nie rób drugiemu – co tobie niemiłe”. Doskonaliły umiejętności rozpoznawania emocji. W tygodniu poświęconym Komisji Edukacji Narodowej, rozmawiały na temat pracy różnych pracowników szkoły. Wysłuchały pogadanki na temat szkoły i jej funkcji. Ponadto  znalazły  skuteczne sposoby na nudę . Prezentowały  na forum swoje hobby. Układały krzyżówki, odgrywały kalambury i scenki rodzajowe. Wysłuchały pogadanki na temat: Internet – źródło wiedzy, czy pożeracz czasu? Podczas zajęć w czwartym tygodniu dzieci przypomniały sobie zasady zdrowego odżywiania, omówiły zalecenia znajdujące się w piramidzie zdrowia. Wspólnie ułożyły zdrowy jadłospis. Wychowankowie brali udział w zajęciach muzycznych i plastyczno-technicznych.

WRZESIEŃ W ŚWIETLICY

Po wakacyjnej przerwie uczniowie wysłuchali pogadanki na temat praw i obowiązków wychowanka świetlicy szkolnej. Dzielili się wrażeniami na temat pierwszych dni w szkole. Wspólnie ustalili zasady pobytu w świetlicy. Wypowiadali się na temat minionych wakacji. Prezentowali wakacyjne pamiątki. W drugim tygodniu przypomnieli sobie podstawowe przepisy dotyczące poruszania się po drogach publicznych. Wymienili doświadczeniami na temat codziennego docierania do szkoły. Przedstawili scenki rodzajowe i wzięli udział w zabawach i quizie o bezpieczeństwie. Ponadto obserwowali i rozmawiali na temat zmian zachodzących jesienią w przyrodzie. Wysłuchali pogadanki na temat skarbów jesieni. Próbowali odpowiedzieć na pytanie: Czy jestem prawdziwym przyjacielem przyrody? W ostatnim tygodniu września poznali parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce. Dyskutowali dlaczego warto dbać o otaczający nas świat. Rozwiązywali zagadki i krzyżówki dotyczące zwierząt. Dzieci wykonały prace plastyczno-techniczne i wzięły udział w zajęciach muzycznych.

NABÓR DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 można pobrać
w sekretariacie szkoły.

Kartę zapisu należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2020 r.

Z poważaniem
Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


STYCZEŃ W ŚWIETLICY Nowy rok kalendarzowy wychowankowie rozpoczęli od swobodnych wypowiedzi na temat minionych świąt, sylwestra i Nowego Roku. Na zajęciach redagowali postanowienia i życzenia noworoczne dla swych bliskich, kolegów i koleżanek. Poznali historię kalendarza i zegara. Rozwiązywali zagadki, rebusy i krzyżówki. Drugi tydzień stycznia został poświęcony Kochanym Babciom i Dziadkom. Rozmawiali o drzewie genealogicznym,…
Czytaj więcej

GRUDZIEŃ W ŚWIETLICY Grudniowe zajęcia upłynęły w atmosferze zbliżających się Świąt  Bożego Narodzenia. Dzieci poznały historię  Świętego Mikołaja oraz tradycje z nim związane w  różnych regionach Polski. Wspólnie redagowały list do Świętego Mikołaja. Zastanawiały się jaki warunek trzeba spełnić , aby zagościł w naszych domach Mikołaj? Czytały legendę o pochodzeniu choinki. Utrwaliły sobie wiadomości o…
Czytaj więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

Dnia 19 grudnia 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastyczno-technicznego pt.: „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. Konkurs skierowany był do wychowanków świetlicy szkolnej. Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu sześciu nagród. miejsce I Milena Świerczyńska klasa II , Wiktor Dybeł klasa III miejsce II Iga Sadowska  klasa I, Filip Ledniowski klasa I miejsce III Natalia Moskal klasa III,…
Czytaj więcej

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 1. WARUNKI UCZESTNICTWA : Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas I-VI Szkoły Podstawowej uczęszczający na świetlicę szkolną. Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa. 2. CELE KONKURSU: rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów; stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;…
Czytaj więcej

Skip to content