Category Archives: Uncategorized

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce uprzejmie informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022: 12 XI 7 I 2 V 24 V 25 V 26 V 27 V 17 VI
Czytaj więcej

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.


Harmonogram zakończenia roku szkolnego
2020/2021
25 czerwca 2021 r.

Godzina 9.00

klasa I a – sala nr 3
klasa I b – sala nr 2
klasa II – sala nr 10
klasa III – sala nr 14
klasa VII a – sala nr 21
klasa VII b – sala nr 22

Godzina 10.00

klasa IV – sala nr 11
klasa V – sala nr 24
klasa VI a – sala nr 9
klasa VI b – sala nr 12

Godzina 10.45

klasa VIII – sala nr 10

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE – SKRZYPCE

Na jednych z zajęć umuzykalniających dzieci z grupy MOTYLKI wysłuchały kilku utworów muzycznychzagranych na skrzypcach. Wykonała je Emilka, która niedawno rozpoczęła naukę gry na tyminstrumencie. Dziewczynka z dużym zaangażowaniem zaprezentowała swoje umiejętności.Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały koleżanki, obejrzały instrument; dowiedziały się jakwyglądają skrzypce i w jaki sposób się na nich gra.  
Czytaj więcej

Krzywaczka, 25.05.2021 r.

SZANOWNI  RODZICE
Wakacyjny dyżur przedszkoli


Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że
podczas wakacji dyżur dla dzieci z całej gminy będą pełniły przedszkola
w Sułkowicach:

1) w lipcu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16;
2) w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56.

Jednocześnie Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że jest możliwe zorganizowanie  dyżuru wakacyjnego Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce w miesiącu lipcu 2021 roku pod warunkiem zgłoszenia
minimum 20 dzieci.

Zapisu dziecka należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca2021 r.  w sekretariacie szkoły.

Podpisanie umowy nastąpi do dnia 11 czerwca 2021 r.

Odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola w czasie wakacji uiszcza się w dniu podpisania umowy. Przewidywany koszt dziennego wyżywienia wynosi 10.00 złotych od dziecka.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (12) 273-00-30

Załączniki:
Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego
Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

Dyrektor ZPO w Krzywaczce
Mirosław Chmiel


Dzień mamy i taty

Skip to content