Category Archives: Wychowanie bez przemocy

„ Wychowanie bez przemocy”

Każdy z nas, będąc rodzicem wypracowuje własny styl wychowania. Należy jednak pamiętać, że podstawą zbudowania pozytywnej więzi z dzieckiem jest wychowanie bez przemocy. Eksperci do spraw wychowania udowadniają ,że można wychować dziecko bez klapsów, krzyków i potrząsania. Instytucją sprawującą pieczę nad problemem przemocy wobec dziecka jest Fundacja Dzieci Niczyje. Na stronach fundacji www.fdn.pl znajdziecie Państwo…
Czytaj więcej

„ Chronimy Dzieci”

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym nasza placówka włączyła się do ogólnopolskiego programu „ Chronimy Dzieci”, realizującego politykę ochrony dzieci przed przemocą. Inicjatorami tych działań są :Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Dzieci Niczyje, koordynatorzy Rządowego Programu „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” . Nasze zadania będą skoncentrowane na wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Wsparciem w…
Czytaj więcej

Skip to content