„ Chronimy Dzieci”

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym nasza placówka włączyła się do ogólnopolskiego programu „ Chronimy Dzieci”, realizującego politykę ochrony dzieci przed przemocą. Inicjatorami tych działań są :Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Dzieci Niczyje, koordynatorzy Rządowego Programu „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” . Nasze zadania będą skoncentrowane na wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Wsparciem w tym zakresie będzie dla nas platforma edukacyjna www.chronimydzieci.pl W ramach realizacji programu zaoferujemy uczniom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed przemocą , ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie ,w tym zaniedbywania dzieci, przemocy rówieśniczej oraz przemocy w sieci. Z kolei Rodzicom zapewnimy pedagogizację oraz dostęp do materiałów edukacyjnych związanych z Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Mamy nadzieję ,że nasze działania informacyjno- edukacyjne , w tym akcje profilaktyczne, konkursy, szkolenia, debaty i inne przedsięwzięcia przyniosą pozytywny rezultat, a nasza placówka otrzyma honorowy certyfikat.

Koordynator programu
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content