„Cyberprzemoc- ciemna strona Sieci” Poradnik dla Rodziców

 

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to przemoc z użyciem nowych mediów elektronicznych.
Do cyberprzemocy zalicza się:
– wyzywanie, straszenie , poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego
– robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie
– podszywanie się pod kogoś w Sieci
Ofiarami cyberprzemocy mogą być wszyscy użytkownicy Internetu, bez względu na wiek.
Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie że są anonimowi, co pobudza i zachęca ich do działania.


„ Akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, potrafią jednak wyrządzać bardzo dużą krzywdę. Wrzucony do sieci film dokumentujący np. niezdarne zachowanie dziecka, opatrzony komentarzami nieznajomych osób, eskalacja złośliwości wobec prób obrony, obawa, że wszyscy znajomi dziecka już film widzieli, nieudane próby usunięcia go z sieci, świadomość, że film jest oglądany przez kolejne osoby – wszystko to może rodzić u dziecka negatywne emocje, głęboką frustrację, poczucie bezradności, a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do prób samobójczych” Źródło Safer Internet
Pamietajmy ,że cyberprzemoc nie kończy się wraz z wyłączeniem komputera, lecz przenosi się na realne, szkolne życie. Dziecko w takiej sytuacji żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia – obawia się następnych ataków lub reakcji kolejnych osób, które są świadkami jego upokorzenia. Często również czuje się osamotnione.
Rodzicu, gdy Twoje dziecko stanie się ofiarą cyberprzemocy :
1.Udziel mu wsparcia psychologiczno- pedagogicznego
2.Zabezpiecz dowody ( wykonaj tzw. „ zrzuty ekranu”, SMS-y z groźbami, zapisy rozmów z czatów i innych komunikatorów internetowych, obraźliwe maile itp. ). Mogą one pomóc z znalezieniu sprawcy.
3.Zadbaj o zablokowanie ośmieszających publikacji lub krzywdzących materiałów ( skontaktuj się z administratorem serwisu, w którym zostały opublikowane)
4. Jeśli doszło do przestępstwa, zawiadom Policję
Więcej informacji o cyberprzemocy znajdziecie Państwo na następujących stronach:
www.dzieckowsieci.pl
www.saferinternet.org.pl
www.sieciaki.pl
www.cyberprzemoc.pl
www.dyzurnet.pl
www.helpline.org.pl

Instytucje pomocowe w sprawach cyberprzemocy:
Konsultanci Helpline org.pl-online ( www.helpline.org.pl)
Bezpłatna infolinia 800 100 100
Rodzicu, Zapamiętaj :
Cyberprzemoc może przytrafić się każdemu, również Twojemu Dziecku!
Cyberprzemoc nie musi mieć logicznej przyczyny. Pomóż dziecku zrozumieć, że to nie ono jest odpowiedzialne za tą sytuację. Odpowiada za nią sprawca!
Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content