Czy Agatka kocha się w kwiatkach

  • obraz 01
  • obraz 02
  • obraz 03
  • obraz 04
  • obraz 05
  • obraz 06
  • obraz 07
  • obraz 08

Zachowań ekologicznych warto uczyć dzieci już od najmłodszych lat. Dzieci naturalnie interesują się otaczającym je światem, zwierzętami i roślinami. Są wrażliwe na piękno przyrody. To szansa na wytłumaczenie im, że ich zachowania mają bezpośredni wpływ na środowisko. W przedszkolu wprowadza się wiele tematów z zakresu ekologii w każdej grupie wiekowej. W ramach zgłębienia wiadomości dnia 24 kwietnia wszystkie przedszkolaki spotkały się w grupie „pszczółek”, gdzie obejrzały przedstawienie na podstawie wiersza Marii Kownackiej „Czy Agatka kocha się w kwiatkach?” Dzieci dowiedziały się, że nie można niszczyć przyrody, że nie wolno zrywać kwiatów będących pod ochroną. Na zakończenie wspólnie odśpiewano „ekologiczne piosenki”.

Comments are closed.

Skip to content